Pałacowa LEGALNIE po podpisaniu dokumentów.Update 28.07.2016

Zanim polecisz poinformuj o tym lokalną lożę szyderców...

Moderator: Kowal

Awatar użytkownika
Kowal
Lider forum...
Posty: 2895
Rejestracja: 18-01-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 208 razy
Podziękowano: 254 razy

Postautor: Kowal » 30 maja 2016, o 18:54

Chętnych do podpisania porozumienia z PAŻPem proszę o zgłaszanie się do mnie w celu podpisania porozumienia. Lista po podpisaniu zostanie wysłana do PAŻPu. Po tygodniu od wysłania mail'a do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej osoby wpisane na listę mogą rozpocząć wykonywanie lotów w strefie Area111A na warunkach zgodnych z podpisanym dokumentem. Jest to na chwilę obecną najszybsza możliwość legalnego wykonywania lotów w strefie Powsin, niewymagająca każdorazowego aktywanania strefy.

Strefa Area 111A, zwana również Rejonem Powsin mieści się pomiędzy liniami łączącymi punkty o następujących współrzędnych geograficznych:

1. 52°08’52“N 021°04’56“E
2. 52°09’11“N 021°08’52“E
3. 52°08’56“N 021°09’13“E
4. 52°08’33“N 021°08’59“E
5. 52°07’22“N 021°09’15“E
6. 52°06’33“N 021°08’41“E
7. 52°05’27“N 021°07’10“E
1. 52°08’52“N 021°04’56“E

Strefa.jpg


Warunki wykonywania lotów:

1. Można w niej wykonywać loty od ziemi do wysokości 460 stóp ponad średni poziom morza, co stanowi odpowiednik 140m. nad średni poziom morza. Zależnie od miejsca w strefie daje to odpowiednio mniejszą wysokość nad gruntem. Np. okolice ulicy Pałacowej leżą średnio na wysokości 90 m n.p.m. co daje możliwość latania do 50 m. nad ziemią. Każdy operator modelu jest odpowiedzialny za zachowanie granic pionowych i poziomych wyznaczonej strefy.

2. Loty można wykonywać przy następujących warunkach meteorologicznych:
-Min. 700 widzialności poziomej
- Z zachowaniem 100m. odległości w pionie i poziomie od chmur

3. Można wykonywać TYLKO loty VLOS - Visual Line Of Sight, / w zasięgu wzroku

4. Operator musi zawsze i bezwględnie ustąpić drogi innym użytkownikom przestrzeni powietrznej (głównymi użytkownikami strefy są paralotniarze).

5. Operator musi wykonywać lot z uwzględnieniem możliwości wystąpienia utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym.

6. Operator nie może stwarzać zagrożenia dla osób postronnych oraz ich mienia.

7. Zaleca się posiadanie przy sobie w czasie wykonywania lotów następujących dokumentów:
- dokumentu umożliwiającego identyfikację operatora (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.)
- kopii ubezpieczenia OC na loty wykonywane modelem
- kopii porozumienia oraz listy ze swoim podpisem (dostępne u mnie)
W/w dokumenty mogą być przydatne w przypadku kontroli, której może dokonać m.in. policja lub inspektor Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Z lotniczymi pozdrowieniami,
Piotrek "Kowal" Kowalski

The fighter never quits, the quitter never wins ! ! !
Awatar użytkownika
Kowal
Lider forum...
Posty: 2895
Rejestracja: 18-01-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 208 razy
Podziękowano: 254 razy

Postautor: Kowal » 28 cze 2016, o 07:13

UP. Została wysłana do PAŻPu lista modelarzy, którzy ją podpisali do dnia 28.06.2016.
Z lotniczymi pozdrowieniami,
Piotrek "Kowal" Kowalski

The fighter never quits, the quitter never wins ! ! !
Awatar użytkownika
Kowal
Lider forum...
Posty: 2895
Rejestracja: 18-01-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 208 razy
Podziękowano: 254 razy

Postautor: Kowal » 28 cze 2016, o 17:56

Lista będzie aktualizowana co 3-4 tygodnie, dawaj znaka, podjedz do mnie lub spotkamy się na Pałacowej.
Z lotniczymi pozdrowieniami,
Piotrek "Kowal" Kowalski

The fighter never quits, the quitter never wins ! ! !
Awatar użytkownika
Kowal
Lider forum...
Posty: 2895
Rejestracja: 18-01-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 208 razy
Podziękowano: 254 razy

Postautor: Kowal » 28 lip 2016, o 00:08

Nastąpiła aktualizacja listy modelarzy. Za 7 dni aktywna stanie się lista osób które podpisały dokumenty pomiędzy 28.06.2016 a 28.07.2016.
Z lotniczymi pozdrowieniami,
Piotrek "Kowal" Kowalski

The fighter never quits, the quitter never wins ! ! !
Awatar użytkownika
lenu
Lider forum...
Posty: 2167
Rejestracja: 13-10-2014
Lokalizacja: Janki - niedługo Wolica :D
Podziękował: 21 razy
Podziękowano: 98 razy

Postautor: lenu » 7 wrz 2016, o 18:56

Nie wiem czy może być tutaj, ale od dziś obowiązuje nowelizacja przepisów ruchu lotniczego. Co ciekawsze pogrubiłem


Bezzałogowe statki powietrzne o masie startowej nie większej niż 150 kg, używane wyłącznie w operacjach
w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS w celach rekreacyjnych lub sportowych
Rozdział 1
Zastosowanie
1.1. Przepisy załącznika stosuje się do bezzałogowych statków powietrznych o masie startowej nie większej niż 150 kg,
używanych wyłącznie w operacjach w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS w celach rekreacyjnych lub sportowych,
zwanych dalej „modelami latającymi”.
1.2. Na uzasadniony wniosek, w szczególności w przypadkach wykonywania lotów pokazowych lub rekordowych, Prezes
Urzędu Lotnictwa Cywilnego może zwolnić zainteresowany podmiot od obowiązku spełnienia niektórych wymagań
załącznika, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa.
Rozdział 2
Określenia
2. Użyte w załączniku określenia oznaczają:
1) AMC Polska – (Airspace Management Cell) – Ośrodek Zarządzania Przestrzenią Powietrzną w Polskiej Agencji
Żeglugi Powietrznej;
2) strefa ADIZ – (Air Defense Identification Zone) – strefę identyfikacji obrony powietrznej;
3) strefa ATZ – (Aerodrome Traffic Zone) – strefę ruchu lotniskowego;
4) strefa CTR – (Control Zone) – strefę kontrolowaną lotniska;
5) strefa D – (Danger Area) – strefę niebezpieczną;
6) strefa MATZ – (Military Aerodrome Traffic Zone) – strefę ruchu lotniskowego lotniska wojskowego;
7) strefa MCTR – (Military Control Area) – strefę kontrolowaną lotniska wojskowego;
8) model latający na uwięzi – model latający na uwięzi połączonej ze stałym lub ruchomym punktem podłoża;
9) kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem – obserwację wzrokową prowadzoną przez operatora lub obserwatora modelu
latającego bez pomocy przyrządów optycznych, z wyłączeniem szkieł korekcyjnych noszonych w celu korekcji
posiadanej wady wzroku;
10) obserwator – osobę wyznaczoną przez operatora, która poprzez obserwację wzrokową modelu latającego nieuzbrojonym
okiem pomaga operatorowi w określaniu położenia w przestrzeni powietrznej modelu latającego oraz w zapewnieniu
bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób, zwierząt lub mienia;
11) operator – osobę zdalnie pilotującą model latający;
12) strefa P – (Prohibited Area) – strefę zakazaną;
13) strefa R – (Restricted Area) – strefę o ograniczonym ruchu lotniczym;
14) szczególna ostrożność – ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi, dostosowaniu zachowania operatora lub zabezpieczenia
i przystosowania miejsca startu i lądowania modelu latającego lub terenu, nad którym lot się odbywa, do
warunków i sytuacji zmieniających się podczas wykonywania lotu, w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie
lotu;
15) operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS – (Visual Line of Sight Operation) – operacje, w których operator
lub obserwator modelu latającego utrzymują bezpośredni kontakt wzrokowy z modelem latającym.
Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1317
Rozdział 3
Odpowiedzialność
3. Operator:
1) zachowuje szczególną ostrożność, unika wszelkiego działania lub zaniechania, które mogłoby:
a) spowodować zagrożenie bezpieczeństwa, w tym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lotniczego,
b) utrudniać ruch lotniczy,
c) zakłócić spokój lub porządek publiczny, oraz
d) narazić kogokolwiek na szkodę;
2) steruje modelem latającym w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym statkiem powietrznym;
3) zapewnia, że model latający, którym wykonuje lot, daje pierwszeństwo drogi załogowym statkom powietrznym;
4) ponosi odpowiedzialność za decyzję o wykonaniu lotu oraz jego poprawność, a wyznaczenie i udział obserwatora
w wykonywaniu lotów nie zwalnia go z odpowiedzialności za bezpieczeństwo wykonywanych operacji lotniczych;
5) używa modelu latającego oraz urządzeń sterujących zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami określonymi przez producenta,
jeżeli zostały opublikowane;
6) przed lotem dokonuje kontroli stanu technicznego modelu latającego;
7) wykonuje loty jedynie modelem latającym, który jest sprawny technicznie.
Rozdział 4
Zasady wykonywania lotów
4.1. Modelami latającymi wykonuje się jedynie operacje w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS z zachowaniem następujących
warunków:

1) operator lub obserwator utrzymuje kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem z modelem latającym w celu określenia
jego położenia względem operatora i w przestrzeni powietrznej oraz zapewnienia bezpiecznej odległości od innych
statków powietrznych, przeszkód, osób, zwierząt lub mienia;
2) zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia lub innych użytkowników przestrzeni
powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad modelem latającym;
3) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 100 m od granic zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń
osób na wolnym powietrzu;
4) zachowując odległość poziomą nie mniejszą niż 30 m od osób, pojazdów, obiektów budowlanych niebędących w dyspozycji
lub pod kontrolą operatora;

5) uwzględniając warunki meteorologiczne, strukturę i klasyfikację przestrzeni powietrznej oraz informacje o ograniczeniach
w ruchu lotniczym;
6) w strefie CTR na warunkach określonych przez instytucję zapewniającą służbę ruchu lotniczego;
7) w strefie ATZ za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego określonych;

8) w strefie D, strefie MCTR lub strefie MATZ jedynie za zgodą zarządzającego daną strefą i na warunkach przez niego
określonych;
9) w strefie R obejmującej parki narodowe jedynie za zgodą zarządzającego danym parkiem narodowym i na warunkach
przez niego określonych;
10) w strefie P jedynie za zgodą zarządzającego obiektem objętym daną strefą i na warunkach przez niego określonych;
11) w strefie ADIZ po poinformowaniu o lokalizacji i czasie lotów organu służby ruchu lotniczego (ATS) – (Air Traffic
Services) odpowiedzialnego za przestrzeń, w której ma być wykonywany lot, lub AMC Polska;
Dziennik Ustaw – 5 – Poz. 1317
12) w przypadku wykonywania lotów w obiektach budowlanych za zgodą zarządzającego danym obiektem i zgodnie
z uzgodnionymi z nim zasadami bezpieczeństwa;
13) w przypadku lotów wykonywanych podczas zawodów sportowych – zgodnie z regulaminem opracowanym przez organizatora
tych zawodów.
4.2. Warunków, o których mowa w pkt 4.1 ppkt 3 i 4, nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów modelami latającymi,
których masa startowa nie przekracza 0,6 kg.
4.3. Warunków, o których mowa w pkt 4.1 ppkt 6, 7, 10 i 11, nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów modelami
latającymi, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg, w przypadku wykonywania lotów w odległości większej niż 1 km
od granicy lotniska lub poza terenem obiektów chronionych przez strefę P do wysokości nie większej niż 30 m lub do wysokości
najwyższej przeszkody takiej jak drzewa lub obiekty budowlane znajdujące się w promieniu do 100 m od operatora.
4.4. Warunków, o których mowa w pkt 4.1 ppkt 6 i 7, nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów modelami latającymi
o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie
większej niż 100 m nad poziomem terenu.

4.5. Warunków, o których mowa w pkt 4.1 ppkt 1–5, nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów modelami latają-
cymi na uwięzi nie dłuższej niż 100 m.
4.6. Modelami latającymi nie wykonuje się lotów nad:
1) terenami zamkniętymi, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831, 1137 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 65, 352, 585, 903 i 1250);
2) obiektami jądrowymi, o których mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1512, z 2015 r. poz. 1505 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 266);
3) obszarami, obiektami i urządzeniami, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65 i 904).


Pełne źródło
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016 ... 131701.pdf
Pozdrawiam, Artur
Goblin 500 / Gaui X3 / w planie 20letnim dużo dużo więcej / DX8
Awatar użytkownika
Kowal
Lider forum...
Posty: 2895
Rejestracja: 18-01-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 208 razy
Podziękowano: 254 razy

Postautor: Kowal » 7 wrz 2016, o 19:10

Ja powoli myślę, żeby wypisać się z interesu na Pałacowej. Dam znać, jeżeli zacznę szukać następcy, co pewnie nastąpi niebawem.
Z lotniczymi pozdrowieniami,
Piotrek "Kowal" Kowalski

The fighter never quits, the quitter never wins ! ! !
Awatar użytkownika
lenu
Lider forum...
Posty: 2167
Rejestracja: 13-10-2014
Lokalizacja: Janki - niedługo Wolica :D
Podziękował: 21 razy
Podziękowano: 98 razy

Postautor: lenu » 7 wrz 2016, o 19:44

A jest w ogóle sens kontynuowania interesu spisu na Pałacowej skoro przepisy już na to pozwalają? Oczywiście o ile zostaną zachowane granice poziome od pani zza płota.
Pozdrawiam, Artur
Goblin 500 / Gaui X3 / w planie 20letnim dużo dużo więcej / DX8
Awatar użytkownika
Jazz
Lider forum...
Posty: 2700
Rejestracja: 02-10-2014
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 21 razy
Podziękowano: 168 razy

Postautor: Jazz » 7 wrz 2016, o 20:04

Jesli sie z Pania dogadasz i nie bedzie miala obiekcji, to nawet tych 30 m nie musisz zachowac.
Jazz
Dyplomata.
--------

Goblin 770 BT , Logo 550 , Protos 500, Protos 380 , Goblin mini comet, Oxy 2
Parkmaster
Awatar użytkownika
Kowal
Lider forum...
Posty: 2895
Rejestracja: 18-01-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 208 razy
Podziękowano: 254 razy

Postautor: Kowal » 7 wrz 2016, o 21:16

lenu pisze:A jest w ogóle sens kontynuowania interesu spisu na Pałacowej skoro przepisy już na to pozwalają? Oczywiście o ile zostaną zachowane granice poziome od pani zza płota.Strefa sama w sobie jest ogromna. Nie wiem co PAŻP zrobi ze strefami podejścia, bo wiem że im sie to nie podoba.
Z lotniczymi pozdrowieniami,
Piotrek "Kowal" Kowalski

The fighter never quits, the quitter never wins ! ! !
Awatar użytkownika
Ravp66
Stały bywalec...
Posty: 116
Rejestracja: 28-12-2014
Lokalizacja: Zabrze
Podziękował: 7 razy
Podziękowano: 7 razy

Postautor: Ravp66 » 7 wrz 2016, o 22:13

Hmmmmmm.
Czytam ... i, jak dobrze rozumiem (po kilkukrotnym przeczytaniu) nastąpił ukłon w stronę modelarzy.
Szczególnie:
"4.4. Warunków, o których mowa w pkt 4.1 ppkt 6 i 7, nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów modelami latającymi
o masie startowej nie większej niż 25 kg w odległości większej niż 6 km od granicy lotniska i do wysokości nie
większej niż 100 m nad poziomem terenu."
Jak myślę, to teraz opłaca się wykupić polisę OC. Bo w razie jakiegoś incydentu ubezpieczycielowi będzie już ciężej podnosić sprawę "latania w nieodpowiednim miejscu". O czym była mowa w poście dotyczącym celowości wykupywania OC.
Jedynie dla modelarzy szybowców, którzy bardzo często latają powyżej 100 m nad poziomem terenu nic się nie zmieniło.
Futaba
Trochę śmiglaków, samoloty i szybowiec.

pozdrawiam
Rafał
Awatar użytkownika
Kowal
Lider forum...
Posty: 2895
Rejestracja: 18-01-2011
Lokalizacja: Warszawa
Podziękował: 208 razy
Podziękowano: 254 razy

Postautor: Kowal » 13 mar 2017, o 14:51

Cześć chłopaki. Z dniem 13.03.2017 zrezygnowałem z funkcji organizatora lotów modeli w strefie Powsin - Area 111A.
Z lotniczymi pozdrowieniami,
Piotrek "Kowal" Kowalski

The fighter never quits, the quitter never wins ! ! !

Wróć do „Spotkania modelarzy”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 6 gości

cron